Het heelal

Ongeveer 14 miljard jaar geleden was er niets. Om een nog niet te verklaren reden, ontstonden trillingen. Trillingen zijn energie. Die energie vormde bepaalde constructies van negatieve, positieve en neutrale deeltjes. Die noemen we elektronen, protonen en neutronen. Een constructie van 2 protonen noemt men Deuterium. De constructie van 3 protonen noemt men Tritium. Als we nu weten dat de waterstofbom uit Deuterium en Tritium bestaat dan kan men zich enigszins voorstellen welke bom ontstaat als miljarden maal meer van die producten tot ontploffing komen. Die ontploffing noemen we de oerknal en deed grote hoeveelheden gasbollen ontstaan. Die gasbollen zijn de sterren met hun planeten. Door de interne kernfusies in die sterren warmden ze verder op en ontstonden de verschillende elementen zoals b.v. helium, zuurstof, stikstof, ijzer enz. Wanneer elementen, door kernfusie, gevormd worden die zwaarder dan ijzer zijn, komt geen energie meer vrij maar wordt energie opgebruikt en de sterren  met hun planeten beginnen af te koelen. Ook door uitstralen van warmte, in de vrije ruimte tussen de planeten van het koude heelal, koelen de sterren en planeten verder af.

Planeten zijn kleiner dan hun zonnen en koelen sneller af. 

Eens de oppervlakte van de planeten daalt onder 50°C kan er leven ontstaan. Daarvoor is koolstof, fosfor, lucht en water nodig. Waar kwam dat water vandaan? Door de kernfusies, binnen in de planeten, in ons geval de aarde, werden gassen naar de oppervlakte gestuwd via vulkanen. Bij die gassen waren waterstof en zuurstof die water vormden. Met die gassen kwam ook reeds gevormde stoom naar de oppervlakte. Die waterdampen stegen op in de koude atmosfeer en koelden af. Daardoor ontstonden zware regenbuien dus een soort zondvloed.

De vochtige omstandigheden samen met de zuurstof, koolstof, stikstof en fosfor vormen eiwitten waaruit cellen/bacteriën kunnen ontstaan. Eens cellen/bacteriën gevormd zijn kunnen deze evolueren tot de complexe wezens zoals we die nu kennen. 

De Inca’s waren dus reeds zover gekomen dat vuur (scheikundige reacties in de aarde), water, aarde (koolstof en fosfor)  en lucht de basis zijn voor het leven.

Drie vragen blijven open: 

1.Wat heeft de trillingen veroorzaakt?

2. Hoe verloopt het proces voor het vormen van cellen/bacteriën uit basis-grondstoffen?

3. Wat is de drijfveer om wezens te doen evolueren?

Onze voorouders zijn met hun mythologische verhalen hier en daar reeds in de richting van een antwoord gekomen. Aan ons om meer wetenschappelijke antwoorden te vinden. Intussen moeten we ook oplossingen vinden om de verwoestingen van de natuur, die de mens veroorzaakt heeft, zo snel mogelijk te herstellen.